93 857 06 65 info@fisiovoltrega.com

La salut en bones mans

Servei de logopèdia

Retard en la parla

Dislàlies

Estimulació del llenguatge

Treball de la consciència fonològica

Retard en el llenguatge

Trastorn de llenguatge

Dislèxia

Disortografia

Disgrafia

Teràpia miofuncional

Deglució atípica

Alteracions de la veu

Reeducacions per disfonies

Rehabilitació neurològica

Servei de psicologia

Psicologia infantil, adolescent, adult i família

Estat d’ànim

Ansietat

Estrés

Trastorns conducta

Trastorns de l’aprenentatge

TDah

Discalcúlia

TANV

Horari de dilluns a divendres
Hores convingudes